ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีน 2

ผู้แต่ง: อ.จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้ได้ให้การเรียนรู้สนทนาที่ใช้คำศัพท์พื้นฐาน คำศัพท์ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเบื้อต้น ในการสนทนาด้านการประกอบวิชาชีพ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-29 19:04